Avital Vitamin E

Stöd för motståndskraften, skydd för kroppen i specialsituationer

Avital E-vitamin är ett E-vitaminpreparat i praktisk pumpflaska, för hundar och katter. Det innehåller rikligt med naturligt α-tokoferol (200 IU/ml) i vätskeform. E-vitamin skyddar cellerna mot fria radikaler, vilket är särskilt nyttigt för:

  • aktiva sport- och brukshundar
  • avelsdjur, dräktiga och diande
  • unga och åldriga sällskapsdjur
  • sällskapsdjur som äter mycket fett kött och fett
  • katter som äter fisk ofta (oftare än en gång i veckan).

Naturligt E-vitamin är nyttigt för ditt sällskapsdjur

E-vitamin fungerar som en naturlig antioxidant i kroppen. Det skyddar cellerna mot "fria radikaler", alltså mycket lättreagerande föreningar som skadar cellerna och påskyndar åldrandet. Naturligt E-vitamin tas upp och transporteras till vävnaderna betydligt effektivare än syntetiska preparat och kan därför utnyttjas bättre av sällskapsdjuret.

Varför åt bruks- och sporthundar?

Aktiva bruks- och sporthundar behöver E-vitamintillskott, eftersom extra mycket fria radikaler bildas som en följd av fysisk ansträngning. Fria radikaler och reaktiva syreföreningar har konstaterats orsaka belastningsbaserade muskelskador och trötthet. E-vitamin förbättrar prestations- och återhämtningsförmågan tack vare att den som antioxidant skyddar cellerna och musklerna mot fria radikaler.

Varför åt djur som används för avel?

Djur som används för avel kan få E-vitamin för att fortplantningsförmågan ska bli bättre. Dräktiga djur har större E-vitaminbehov än genomsnittet, eftersom honan behöver mer nödvändiga vitaminer för fostrets tillväxt och utveckling.

Varför som stöd vid behandling av sjukdomar?

E-vitamin innehar en viktig roll i immunsystemets utveckling och verksamhet. E-vitamin har konstaterats förbättra immunsystemet särskilt hos individer som lider av störningar i immunsystemet eller på annat sätt nedsatt immunförsvar.

Atopisk dermatit: E-vitamintillskott kan vara till hjälp som stödbehandling vid många sjukdomar. Hundar som lider av atopisk dermatit har nytta av E-vitamintillskott, eftersom de behöver mer E-vitamin än normalt för att avlägsna reaktiva syreföreningar och dämpa härsknandet av fetter i sin inflammerade hud.

Artros: E-vitamin kan också vara till hjälp för hundar som lider av artros, eftersom E-vitamin minskar mängden föreningar som produceras av ledhinnan och som påskyndar ledbroskets nedbrytning samt lindrar smärta.

Lever- och hjärtsjukdomar: För hundar med lever- eller hjärtsjukdom rekommenderas E-vitamintillskott på grund av dess egenskaper som antioxidant. Risken för överdos av E-vitamin är liten om man följer doseringsanvisningarna, eftersom det inte lagras särskilt lätt i kroppen trots att det är fettlösligt.

Dosering

Vuxna hundar som lever lugnt eller motionerar lätt: 1 tryck med pumpen en gång per dygn

Vuxna hundar som sysslar med krävande motion: 2 tryck med pumpen en gång per dygn

Hundar under ett års ålder: 1 tryck med pumpen en gång per dygn

Djur i avelsbruk samt dräktiga och diande djur: 3 tryck med pumpen en gång per dygn

Katter: 1 tryck med pumpen en gång i veckan

Bruksanvisning: Doseras i maten.

Hållbarhet 24 mån. Förvaras i rumstemperatur, under 25 °C.
Flaskan har ett dropplås. Stäng dropplåset efter varje användning genom att vrida pipen åt höger.

Flaskans specialkonstruktion skyddar fettsyrorna mot oxidering. Skåran i flaskans botten möjliggör intag av ersättande luft. En öppnad flaska bör användas inom 3 månader.

Förpackningsstorlek 100 ml = minst 60 tryck med pumpen.

Näringsämnen: råprotein <0,1 %, råfiber

För sporthundar och sällskapsdjur som lider av artros rekommenderar vi också:
Avital Flex

Sammansättning:

Vetegroddsolja
E-vitamin (D-α-tokoferol) 134 200 mg/l