Avital Vitamin C

Livskraft, motståndskraft och välbefinnande för små sällskapsdjur!

Avital C-vitamin passar alla sällskapsdjur – oberoende av storleken. Marsvin och andra små sällskapsdjur behöver C-vitamin, det vill säga askorbinsyra, i födan för att må bra och hållas friska. Hundar och katter kan syntetisera C-vitamin av glukos i födan.

  • C-vitamin är ett livsviktigt tillskott för små sällskapsdjur.
  • Fungerar som antioxidant även i andra djurs kost.

För vad behöver sällskapsdjuret C-vitamin?

C-vitamin, alltså askorbinsyra, behövs bland annat för tillverkning eller aktivering av flera hormoner samt för kollagensyntesen. Brist på C-vitamin (skörbjugg) leder till försvagning av små blodkärls väggar, blödningar och fördröjd sårläkning.
C-vitamin fungerar också som antioxidant. Hundar som lider av nedsatt leverfunktion kan ha nytta av C-vitamintillskott.

Hundar och katter

För hundar och katter finns ingen rekommenderad dygnsdos, eftersom den egna syntesen anses tillräcklig hos friska djur som utfodras balanserat. C-vitamin kan emellertid öka stabiliteten på andra ingredienser i fodret och verka antioxidantiskt i kroppen. Askorbat är relativt tryggt även i stora doser, men överdosering kan leda till ökat E-vitaminbehov.

Marsvin

Marsvin får C-vitamin i sin föda, som borde innehålla maskros, kål och persilja. Vuxna marsvin (som inte är i avelsbruk) behöver 10 mg C-vitamin per kilogram kroppsvikt per dag. Marsvin i avelsbruk eller som är stressade eller sjuka behöver 35–50 mg/kg/dag.

Symtom på C-vitaminbrist hos marsvin

De kliniska symtomen på C-vitaminbrist uppkommer inom 2–3 veckor: Symtom är haltande, svårigheter att röra sig, svullna leder, punktformade blödningar på slemhinnorna, ovillighet att röra sig, smärta vid beröring, nedstämdhet, dålig päls, dräglande, tandgnissel, dålig aptit och försämrad sårläkning. Ett marsvin som lider av C-vitaminbrist är också känsligt för infektioner, eftersom bristen försämrar immunförsvaret.

Om ett marsvin har konstaterats lida av C-vitaminbrist, ges till en början 100–125 mg askorbinsyra per kg per dag med kosten. C-vitamintillskottet kan också blandas i dricksvattnet med dosen 250–500 mg/l. En ny blandning görs med 12-24 timmars mellanrum.

Dosering

Marsvin: 0,5–1 måttskedar blandas i 1 liter dricksvatten dagligen eller ¼ måttsked vartannat dygn med fodret. Ett dräktigt marsvin har fördubblat C-vitaminbehov.

Kan användas även för andra sällskapsdjur.

Hundar och katter: högst ½ måttsked per dag.

Förvaras i rumstemperatur.

Förpackningsstorlek 200 g = ca 200 måttskedar

Teknologiska tillsatsämnen: kolloidal vattenfri kiseloxid (klumpförebyggande medel) 1 %, 10 mg/g

Sammansättning: 1 måttsked (1 g)

C-vitamin (askorbinsyra) 99 % 990 mg