FAQ

Ofta ställda frågor

Kan ett sällskapsdjur få för mycket vitaminer eller mineralämnen?

Ja det kan det. Det är mycket viktigt att följa doseringsanvisningarna. Det är också bra att kontrollera vitaminhalterna i den mat djuret äter: t.ex. en kost som innehåller mycket lever innehåller också mycket A-vitamin, vilket gör A-vitamintillskott onödigt eller t.o.m. skadligt. När det gäller växande hundar är det bra att följa doseringsanvisningarna extra noggrant, eftersom under- eller överdosering av skyddsnäringsämnen och mineraler kan orsaka tillväxtstörningar.

 

Mitt sällskapsdjur äter helfoder. Behöver det näringstillskott?

Det beror helt på helfodret och vad det innehåller. Ibland innehåller helfoder vitaminer och mineralämnen endast enligt minimirekommendationerna. Då kan en idealisk näringsnivå uppnås med näringstillskott. Vanligen innehåller färdiga hundfoder bara lite ledvårdande ämnen och omega-3-fettsyror, varför många djurägare rutinmässigt ger sådana som tillskott i kosten.

 

Hur känner man igen vitamin- eller spårämnesbrist?

Symtomen beror på vilket ämne djuret lider brist på. Bristsymtomen utvecklas långsamt och ägaren inser inte nödvändigtvis situationen eftersom han eller hon ser sitt sällskapsdjur varje dag. Typiska och lätt igenkännbara symtom är bl.a. att klor, hud, tarm och päls inte mår bra samt hårlossning. Motståndskraften mot sjukdomar kan försvagas och tillfrisknandet fördröjas. Allvarliga bristsymtom kan också påverka djurets fruktbarhet och driftbeteende.